KIA Spectra Wheels and Rims

2000 KIA Spectra - 14x5.5 wheel 2000 KIA Spectra - 14x6 wheel 2000 KIA Spectra - 14x6 wheel
2000 KIA Spectra - 15x4 wheel 2001 KIA Spectra - 14x5.5 wheel 2001 KIA Spectra - 14x6 wheel
2001 KIA Spectra - 14x6 wheel 2001 KIA Spectra - 15x4 wheel 2002 KIA Spectra - 14x5.5 wheel
2002 KIA Spectra - 15x4 wheel 2002 KIA Spectra - wheel 2002 KIA Spectra - wheel

Back
Home